O značaju nastave filozofije

Uobičajen

Cilj nastave filozofije jeste da  učenici razviju sposobnost samostalnog kritičkog mišljenja i prosuđivanja, formulisanja vlastitih stavova , kao i sposobnost aktivnog oblikovanja vlastitog života i života zajednice, odnosno društva  kojem pripadaju. Znanja i veštine koji učenici steknu bavljenjem ovim  predmetom mogu im koristiti da se u svakodnevnom postupanju rukovode  idejama  i nepobitnim vrednostima istine, etičkog i estetskog prosudjivanja.

O nazivu bloga

Uobičajen

Blog ima za cilj da olakša učenicima savladavanje nastavnog gradiva iz predmeta filozofije. Budući da je današnjim učenicima sve teže da razumeju razloge za izučavanje jednog ovakvog predmeta kroz obaveznu nastavu IV razreda srednje škole,  primarni cilj autora bloga jeste i da u većoj meri zainteresuje učenike za navedeni predmet, kao i da razmeni iskustva sa profesorima navedene oblasti. Svaki komentar, pozitivan ili negativan,  dobrodošao  je u cilju popravljanja kvaliteta nastave filozofije. Na samom blogu mogu se naći obradjene nastavne jedinice, kao i tekstovi koji se preporučuju za čitanje zarad uspešnijeg realizovanja zadate teme.